اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

رفراندوم به صورت لایحه به مجلس می رود؟

درخواست حذف اطلاعات

یک حقوقدان با بیان اینکه رئیس جمهور می تواند موضوع همه پرسی را به صورت لایحه به مجلس بفرستد، گفت: براساس قانون تنها اسلامیت و جمهوریت نظام را نمی توان به همه پرسی گذاشت. جز این دو مورد هر چیز دیگری را می توان به همه پرسی عمومی گذاشت.