اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

آموزش فرزند یا فرزند کُشی؟!

درخواست حذف اطلاعات

امید خزانی در عصر ایران نوشت: از لحظه ای که به زوجی بشارت می دهند به زودی پدر و مادر خواهند شد، آرمان ها و آرزوهایی در ذهن آنها بارور می شود. این آرمان ها و آرزوهای رنگارنگ روز به روز بزرگ تر و فربه تر می شوند و خیلی زود با مفهومی به نام " آموزش" گره می خورند.