اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مخالفت مجلس با افزایش پلکانی قیمت بنزین

درخواست حذف اطلاعات

نمایندگان مجلس با پیشنهاد افزایش پله کانی قیمت بنزین در سال آینده و نیز وضع عوارض مازاد بر الگوی مصرف، مخالفت کردند.