اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

برومند: این خانم «وِزوِزی» از زنان ما چه می خواهد؟

درخواست حذف اطلاعات

مرضیه برومند: من وقتی به اونگاه می کنم چندشم می شود! آخر این چه کاری است که از زن ها می خواهد؟ این چیزها کاررا بهترنمی کند هیچ، بدترهم می کند