اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

علیپور و قربانی؛ پادشاه آسمان و رئیسِ محوطه!

درخواست حذف اطلاعات

علیپور بیشتر روی گل زدن تمرکز می کند و در این هدف اش هم موفق است. علی قربانی بیشتر به کمک هم تیمی هایش می آید و در زدن ضربات نهایی کم دقت است.