اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

اشتباهات فاجعه بار در عمل های جراحی

درخواست حذف اطلاعات

در پزشکی اصطلاح «never events» به خطا های پزشکی اطلاق می شود که هرگز نباید اتفاق بیفتند. اما در واقع آن ها بیش از آنچه پزشکان حاضرند قبول کنند اتفاق می افتند.