اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ثبت نام حج در نیمی از استان ها متوقف شد

درخواست حذف اطلاعات

ظرفیت کاروان های حج در نیمی از استان های کشور تکمیل شد و تا زمان اعلام سهمیه جدید در این استان ها، ثبت نام حج انجام نمی شود.