اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ربیعی: ارزش خونه ام ۴- ۵ میلیارد بیشتر نیست

درخواست حذف اطلاعات

ربیعی: تو همین مجلس گفتند خونه ۲۵ میلیادرتومانی خریدم؛ ارزش خونه ام ۴- ۵ میلیارد تومان بیشتر نیست.