اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

کودکان دو تابعیتی، سردرگم و بدون شناسنامه

درخواست حذف اطلاعات

برده داری مدرن در قرن بیست ویکم! البته شاید غیر قابل باور باشد زیرا قرن ها از منسوخ شدن برده داری در جهان می گذرد. اما معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با بحث تابعیت فرزندان زنانی که شوهران غیرایرانی دارند، گفته است: طبق آمارها حدود ۸۰۰ دختر ایرانی که شوهر افغان کرده اند به صورت برده مورد استفاده قرار می گیرند...