اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

کشتی؛ آینده ای مبهم در «پسا رسول»!

درخواست حذف اطلاعات

در روزهای پایانی سال، معمولا پرونده های مالی و کارنامه فنی فدراسیون ها بسته می شود، در انتظارِ آغازی جدید با پیگیری اهداف گذشته، اما کشتی این روزها بیش از هر زمان دیگری اسیر حاشیه است.