اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

«رحیم پور ازغدی» بی سواد است یا دروغگو؟!

درخواست حذف اطلاعات

آقای رحیم پور ازغدی در سخنرانی اش رئیس جمهوری را بی سواد و دروغگو خطاب کرده است. قبل از آنکه به نام اسلامی سازی علوم، به جوانان بسیجی آدرس نسبی گرایان و راه نئولیبرالیسم را بدهد، باید به این سؤال پاسخ بدهد که اگر این دقایق را نمی داند و به زبان می آورد، «بی سواد» است و اگر می داند و می گوید، یک «دروغگو» است.